Selbumønster/ Selbu patterns

img_0251English below.

Mange har spurt kvar eg får alle selbumønstra frå. Sjølv om den fantastiske boka til Anne Bårdsgård har dominert strikkinga mi i det siste, kjem inspirasjon og mønster frå fleire kjelder. Bildet viser ein “haug” av inspirasjon.

Selbuvotter” av Anne Bårdsgård er eit “must” om du er interessert i selbustrikk. Forutan ei brei innføring i historie, teknikk, mønstertypar, osv., inneheld boka eit skattkammer av diagram. Boka fantastisk inspirerande for alle!  Eg vil likevel karakterisere dei aller fleste av oppskriftene som krevande, og mange av dei vil kanskje vere avskrekkande for nybyrjarar.

bardsgard-vantar
Mønster fra “Selbuvotter”

Mønsteret “Finvott til menn” kjem frå Museumshåndverkerne som held til ved Norsk folkemuseum. Eg har nytta mønsteret med ein del modifikasjonar. Mellom anna endra eg på “dansarane” i den første borden, slik at det vart berre menn, slik blei det ein “homovekk.” “Vekk” er altså mansjetten på votten. Vottane er strikka i lamull frå Rauma ullvarefabrikk, og strikka med pinne 1,5. Det er naudsynt med eit tynt og jamt spunne ullgarn og tynne pinnar då mønsteret er stort med mange detaljar. Vottane vart då perfekte til mine hender, som er relativt store.

vottar
“Finvotter til menn”, med modifikasjonar

Heftet “Selbustrikk” kjem frå Rauma ullvarefabrikk, og var fram til Anne Bårdsgård si bok mi mest nytta kjelde til selbumønster. Heftet inneheld vakre modellar både til kvinner, menn og born. Der er mønster både til vottar, fingervantar, sokkar, knelange strømper, luer og skjerf. Dei fleste modellane nyttar Røros lamullgarn, 2.tr. gammelserie, eller finullgarn.  Der er også eit utval frittståande diagram.

 

 

 

vantar
Fra hefter “Selbustrikk”

Selbuvotten” – Terri Shea, og “Norske vottar og vantar” – Annemor Sundbø komplementerar kvarandre på mange måtar, men står også i motsettingsforhold. I Terri Shea si bok er det mange mønster som ikkje per definisjon er selbumønster, men har trekk som liknar. Annemor Sundbø på si side står tryggare i tradisjonen med meir inngåande kunnskap om kva ein “ekte” selbuvott er. I motsetnad til heftet “Selbustrikk,” Finvott til menn,” og Anne Bårdsgård si bok nyttar desse modellane litt tjukkare garn. Garnet eg har nytta mest er Ask – HIFA 2 fra Hillesvåg ullvarefabrikk.

 

Selbu strikkebok” fra Juritzen forlag har samla mange oppskrifter til barn, dame og herre, dyr og interiør. Boka inneheld både heilt tradisjonelle oppskrifter på selbuvottar, men også meir moderne der mønstertradisjonen er applisert på ipad-trekk og liknande.

vantar-med-liljerosett
Mønster fra “Selbuvotten”

Many have asked me where I get all the Selbu patterns from. I gather inspiration and patterns from several sources, even though the fantastic book “Selbuvotter” by Anne Bårdsgård have dominated my knitting lately. The Picture shows a heap  of inspiration.

 

 

 

 

Selbusokkar.png
Sokkar frå “Selbu strikkebok”


Selbuvotter” by Anne Bårdsgård is a “must” if you are interested in Selbu knitting. Besides a broad introduction into the history of Selbu knitting, techniques, variation in patterns etc., the book contains a treasure trove of Charts. The book should inspire anyone interested in knitting. Most of the prvided patterns are rather Advanced though, and might intimidate inexperiensed knitters.  

The pattern “Finvott til menn” is from a Company called “Museumshåndverkerne” located at Norsk folkemuseum. I`ve knitted the pattern With some modifications. I changed the “dancers” on the wrist part of the mitten, making them only men instead of the usual men and women combined. The wrist thus became a “queer wrist.” The mittens are knitted in Lamull from Rauma ullvarefabrikk and knitted With needles 1,5. It is nescessary to use thin yarn and needles, as the pattern is large With many details. The mittens then fitted my relatively large hands perfectly.

The booklet “Selbustrikk” is from Rauma ullvarefabrikk, and this was my main Source of Selbu patterns until Anne Bårdsgårds’ book. The booklet contains beautiful patterns for women, men and children. There is patterns for mittens, gloves, socks, hats and scarfs. Most of the models are knit in thin yarns like Røros lamullgarn, 2.tr. gammelserie, or finullgarn. There is also a selection of Charts without a pattern provided.

Selbuvotten” – Terri Shea, and “Norske vottar og vantar” – Annemor Sundbø compliments each other in many ways, but also oppose each other. Terri Shea’s book contains patterns that are not Selbu patterns if a strict definition is followed, but they look like Selbu patterns. Annemor Sundbø follows the tradition more closely and follows a stricter Version of what a Selbu pattern is. The yarn used in these books is a bith thicker compared to the yarn used in “Selbustrikk,” “Finvott til menn” and Anne Bårdsgård’s book. The yarn used here is Ask – HIFA 2 from Hillesvåg ullvarefabrikk.

Selbu strikkebok” from Juritzen forlag presents many patterns for children, men and women, pets and interior pattern. The book contains traditional patterns for selbu mittens, as well as more modern patterns where the tradition is Applied to iPad cozies and such.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s